IVF centrum v ÚPMD bylo otevřeno v r. 2005. Zabývá se komplexní diagnostikou a léčbou poruch plodnosti, zahrnující jak konzervativní výkony (hormonální léčbu, časovaný pohlavní styk, inseminace), tak metody mimotělního oplodnění (IVF, ICSI, PICSI, asistovaný hatching, prodloužená kultivace, monitoring vývoje embryí, preimplantační genetická diagnostika).

Certifikace
V rámci zabezpečování vysoké kvality poskytovaných jsme držitelem ISO certifikace ČSN EN ISO 9001:2008, která je každoročně obnovována. Certifikát je k nahlédnutí v recepci našeho IVF centra. SÚKL – Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES a zákona č.296/2008 Sb. a Vyhlášky č.422/2008 jsme pracovištěm s povolením k činnosti tkáňového zařízení, které je povolováno a opakovaně kontrolováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
Platební podmínky
Hrazení plateb zdravotními pojišťovnami je ohraničeno věkovým limitem – pacientkám ve věku 18 – 39 let (+ 364 dnů).
Zdravotní pojišťovny hradí pacientkám 4 základní cykly asistované reprodukce v případě, že v prvních dvou cyklech se provede single embryotransfer (tzn., že do dělohy se zavede pouze jedno embryo). Při zavedení více než jednoho embrya, hradí pojišťovny pouze 3 cykly.
V cyklu hrazeném zdravotní pojišťovnou jsou zahrnuty:
vstupní konzultace páru
léky na stimulaci ženy
základní výkony spojené se ziskem a oplozením vajíček
transfer embryí
Ostatní metody jsou hrazeny párem dle ceníku IVF ÚPMD
Péče je poskytována za úhradu i nepojištěným párům, včetně párů nesplňujících kritéria pro úhradu péče pojišťovnami. Limitující je pouze zákonem daný věk ženy a to do 49 let.
Naše centrum má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami:
VZP (111)
VOZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZP ŠKODA (209)
ZPMVČR (211)
Veškeré platby lze uhradit přímo na místě v pokladně v ÚPMD hotově, kartou nebo bankovním
převodem:
Č. účtu: 20001-42238041/0710
VS odd. IVF: 60203010

Velkou výhodou centra pro léčbu neplodnosti je komplexnost poskytovaných zdravotních služeb v rámci ÚPMD. Našim pacientům tak můžeme zajistit veškerou unikátní péči pod jednou střechou, která zahrnuje i specializovaná vyšetření. Léčbu imunologem, genetikem, endokrinologem, sexuologem a psychologem. Ženy, které po léčbě otěhotní mohou zůstat v naší péči až do porodu a samozřejmě jim nabízíme také porod v ÚPMD, se špičkovým zázemím porodníků a neonatologů.

Certifikace

V rámci zabezpečování vysoké kvality poskytovaných jsme držitelem ISO certifikace ČSN EN ISO 9001:2008, která je každoročně obnovována. Certifikát je k nahlédnutí v recepci našeho IVF centra. SÚKL – Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES a zákona č.296/2008 Sb. a Vyhlášky č.422/2008 jsme pracovištěm s povolením k činnosti tkáňového zařízení, které je povolováno a opakovaně kontrolováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Platební podmínky

Hrazení plateb zdravotními pojišťovnami je ohraničeno věkovým limitem – pacientkám ve věku 18 – 39 let (+ 364 dnů).
Zdravotní pojišťovny hradí pacientkám 4 základní cykly asistované reprodukce v případě, že v prvních dvou cyklech se provede single embryotransfer (tzn., že do dělohy se zavede pouze jedno embryo). Při zavedení více než jednoho embrya, hradí pojišťovny pouze 3 cykly.

V cyklu hrazeném zdravotní pojišťovnou jsou zahrnuty:


 • vstupní konzultace páru
 • léky na stimulaci ženy
 • základní výkony spojené se ziskem a oplozením vajíček
 • transfer embryí

Ostatní metody jsou hrazeny párem dle ceníku IVF ÚPMD

Péče je poskytována za úhradu i nepojištěným párům, včetně párů nesplňujících kritéria pro úhradu péče pojišťovnami. Limitující je pouze zákonem daný věk ženy a to do 49 let.

Naše centrum má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami:

 • VZP (111)
 • VOZP (201)
 • ČPZP (205)
 • OZP (207)
 • ZP ŠKODA (209)
 • ZPMVČR (211)

Veškeré platby lze uhradit přímo na místě v pokladně v ÚPMD hotově, kartou nebo bankovním
převodem:

 • Č. účtu: 20001-42238041/0710
 • VS odd. IVF: 60203010