Profil pracoviště: IVF centrum v ÚPMD bylo otevřeno v r. 2005. Zabývá se komplexní diagnostikou a léčbou poruch plodnosti, zahrnující jak konzervativní výkony (hormonální léčbu, časovaný pohlavní styk, inseminace), tak metody mimotělního oplodnění (IVF, ICSI, PICSI, asistovaný hatching, prodloužená kultivace, monitoring vývoje embryí, preimplantační genetická diagnostika).

Velkou výhodou centra pro léčbu neplodnosti je komplexnost poskytovaných zdravotních služeb v
rámci ÚPMD. Našim pacientům tak můžeme zajistit veškerou unikátní péči pod jednou střechou,
která zahrnuje i specializovaná vyšetření. Léčbu imunologem, genetikem, endokrinologem,
sexuologem a psychologem. Ženy, které po léčbě otěhotní mohou zůstat v naší péči až do porodu a
samozřejmě jim nabízíme také porod v ÚPMD, se špičkovým zázemím porodníků a neonatologů.

Kapacita oddělení IVF

 • 2 ambulance
 • operační sál
 • 3 embryologické laboratoře (dendrologická), včetně místnosti pro muže (pro soukromí při odběru vzorku spermatu)
 • místnost na dospávání pacientek po operaci a sociální příslušenství pro pacienty
 • denní místnost pro personál a recepce s čekárnou pro pacienty

Platební podmínky

Hrazení plateb zdravotními pojišťovnami je ohraničeno věkovým limitem – pacientkám ve věku 18 – 38 let (+ 364 dnů).
Zdravotní pojišťovny hradí pacientkám 4 základní cykly asistované reprodukce v případě, že v prvních dvou cyklech se provede single embryotransfer (tzn., že do dělohy se zavede pouze jedno embryo). Při zavedení více než jednoho embrya, hradí pojišťovny pouze 3 cykly.

V cyklu hrazeném zdravotní pojišťovnou jsou zahrnuty:

 • vstupní konzultace páru
 • léky na stimulaci ženy
 • základní výkony spojené se ziskem a oplozením vajíček
 • transfer embryí

Ostatní metody jsou hrazeny párem dle ceníku IVF ÚPMD

Péče je poskytována za úhradu i nepojištěným párům, včetně párů nesplňujících kritéria pro úhradu péče pojišťovnami. Limitující je pouze zákonem daný věk ženy a to do 49 let.

Naše centrum má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami:

 • VZP (111)
 • VOZP (201)
 • ČPZP (205)
 • OZP (207)
 • ZP ŠKODA (209)
 • ZPMVČR (211)
 • Revírní bratrská pojišťovna (213)

Objednání

telefon: 296 511 130

umístění pracoviště – 2. poschodí