Uzavření porodního sálu – informace pro matky

Od 8. 2. 20216:00 hod. do 15. 2. 20216:00 hod. bude z důvodu malování a cyklického úklidu uzavřen porodní sál.
V tomto období nebude možné přijímat ženy k porodu.
Z tohoto důvodu Vás prosíme, obraťte se na jinou porodnici.


Zásady péče o matku a dítě v době nouzového stavu COVID-19:

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Porod a péče o miminko

Zásady péče o matku a dítě v době nouzového stavu COVID-19

Milé maminky, vytvořili jsme systém oddělené péče pro zdravé a COVID-19 pozitivní rodičky. Zajišťujeme tím pro Vás a Vaše miminko bezpečné prostředí. Otec, vzhledem k epidemiologické situaci a nařízení vlády ČR, nemůže být v současné době přítomen u porodu. Je to v zájmu ochrany zdraví ostatních matek a personálu. Dítě má u sebe neustále jednoho zákonného zástupce a to maminku.

Současná opatření:

I. COVID NEGATIVNÍ rodičky a DONOŠENÉ děti

PORODNÍ SÁL

 •   Porod bez roušky je možný.
 •   Dítě prožije obvyklý bonding – tedy dotepání pupečníku, na hrudi matkyje neomezeně do přisátí, dle svého tempa a potřeby (pokud jsou obav pořádku ve smyslu porodních dějů a poporodní adaptace dítěte).
 •   Dítě se bez omezení dále přisává, jak potřebuje.
 •   Koupel se na porodním sále po porodu neprovádí.

Odd. ŠESTINEDĚLÍ A NOVOROZENECKÉ odd.

Porod CÍSAŘSKÝM řezem

Předčasné propuštění

 Ošetřování matky a dítěte je standardním systémem rooming-in s neomezovaným kojením a obvyklou podporou sester a lékařů.

 Rouška je nutná stejně jako jinde na veřejnosti.page1image2220018672

 •   Dítě prožije bonding na operačním sále až kpřisátí (záleží ovšem na aktuálním stavu dítěte a operačních či anesteziologických komplikacích).
 •   Matka je podporována v kojení.
 •   Dítě se k mamince nosí na kojení v případě, že není schopna sama o dítěpečovat.
 •   Jakmile zdravotní stav matky po operaci dovolí, je dítě ošetřováno společněs matkou systémem rooming-in.
 •   Předčasné propuštění před 72. hod. života dítěte je sice možné,
  ale není z mnoha důvodů vhodné. Primárně se odvíjí od zdravotního stavu dítěte a matky.
 •   Provedení všech povinných screeningových vyšetření na novorozeneckém oddělení je pro dítě v současné době bezpečnější, není tak nutné po propuštění navštěvovat další ambulance, které mají provoz v nouzovém stavu omezen; nelze ani vyloučit zvýšené riziko nákazy koronavirem.
 •   Při žádosti o předčasné propuštění je vyžadován podpis tzv. negativního reverzu rodičem.

page1image2220127376

NEDONOŠENÉ DĚTI

 •   Jsou podle svého stupně nezralosti a klinického stavu ošetřovány na JIP pro novorozence nebo na intermediárním oddělení.
 •   Režim péče, krmení, přikládání, odsávání mateřského mléka bude mamince vysvětlen ošetřujícími lékaři a zdravotními sestrami.
 •   V okamžiku, kdy to zdravotní stav dítěte umožní, je matka hospitalizována společně se svým nezralým novorozencem na intermediárním rooming-in oddělení.

II. COVID-19 KARANTÉNA U MATKY

 •   Porod bez roušky je možný.
 •   Dítě prožije obvyklý bonding – na hrudi matky je neomezeně do přisátí,dle svého tempa a potřeby (pokud jsou oba v pořádku ve smyslu porodníchdějů a poporodní adaptace dítěte).
 •   Koupel se na porodním sále neprovádí.
 •   Novorozenec se neizoluje od matky, kontakt matka-dítě není omezen, matkadodržuje hygienický režim (rouška, hygiena a dezinfekce rukou).
 •   Na odd. rooming-in je matka s novorozencem hospitalizována odděleněod ostatních matek.
 •   Ošetřování matky a dítěte je rooming-in systémem, s neomezovaným kojením a obvyklou podporou sester a lékařů.

III. COVID-19 POZITIVNÍ MATKA a DONOŠENÉ děti

1. Matka může zůstat po porodu se zdravým a donošeným dítětem, podepíše souhlas se společným pobytem a s tím, že chce kojit a že souhlasí s režimem COVID boxu a COVID ošetřování.

 •   Rouška matky je nutná.
 •   Kojit lze – kojení je s výhodou.
 •   Novorozenec se neizoluje od matky, je však doporučeno omezit fyzický kontakt matky s dítětem, výjimkou je vlastní kojení.
 •   Postýlka dítěte má být umístěna co možno nejdále od matčina lůžka.
 •   Matka musí dodržovat opatření zamezující přenosu viru na její dítě – přísná hygiena a dezinfekce rukou, používání roušky zakrývající ústa i nos.
 •   Na odd. rooming-in je matka s novorozencem hospitalizována odděleně od ostatních matek.

2. Matka NECHCE od porodu kontakt s dítětem, přeje si izolaci dítěte a NECHCE KOJIT.page2image2220771312

 •   Matka podepíše své přání.
 •   Dítě bude ošetřováno izolovaně, živeno bude odpovídající umělou výživou.
 •   Rodina by měla zajistit možnost izolace doma po propuštění.

page2image2220792096

3. Matka NECHCE od porodu kontakt s dítětem, CHCE KOJIT.

 •   Matka je podporována v laktaci, v odsávání mateřského mléka. Je poučena o manipulaci s odsávačkou a o režimu při odsávání – o dezinfekci rukou, o správném požívání roušky, o sterilizace odsávačky a lahviček na mléko.
 •   Má přidělen vlastní odsávací set.
 •   Dítě bude krmeno alternativním způsobem personálem.
 •   Rodina by měla zajistit možnost izolace doma po propuštění.

IV. COVID-19 POZITIVNÍ MATKA a NEDONOŠENÉ DÍTĚ

Nezralí novorozenci mohou být koranovirovou infekcí více ohroženi.

 Při potřebě specializované či intenzivní péče jsou nezralí novorozenci ošetřováni na JIP na izolačním pokoji.

 •   Režim péče, krmení, přikládání, odsávání mateřského mléka bude matce vysvětlen ošetřujícími lékaři a zdravotními sestrami.
 •   Matka je podporována v laktaci, v odsávání mateřského mléka. Je poučena o manipulaci s odsávačkou a o režimu při odsávání – o dezinfekci rukou, o správném používání roušky, o sterilizaci odsávačky a lahviček na mléko. Má přidělený vlastní odsávací set.
 •   Krmení mlékem matky je možné a žádoucí, bude prováděno alternativním způsobem.

page3image2220415664