Upozorňujeme pacientky, že z důvodu pravidelného generálního úklidu a malování, bude ve dnech 1. 11. 2020 – 8. 11. 2020 zavřený porodní sál. Uzavření porodního sálu ÚPMD je naplánováno jen na nezbytně dlouhou dobu, a to v termínu dle koordinovaného plánu uzávěr porodních sálů pražských porodnic. V případě nutnosti využijte tedy jiné zdravotnické zařízení.

Pravidelné informativní schůzky, cvičení a předporodní kurzy pokračují (online, vždy s možností probrat Vaše otázky). Více informací na kurzy@upmd.eu (případně 296 511 223).