Registrace k porodu probíhá 3x týdně na pracovišti ultrazvukové diagnostiky 5.patro výtah D, vždy v odpoledních hodinách:

pondělí, úterý, středa: 14.30 – 16.00 

Telefonická registrace není možná, případné informace na tel.č.224 434 269.

  • Těhotné se  mohou registrovat  nejdříve po ukončeném 14.týdnu těhotenství, tzn. 14+0. Po naplnění limitu již nemůžeme dalším žadatelkám o registraci vyhovět.
  • Registrované pacientky upozorňujeme, že ve výjimečném případě může nastat situace, kdy z důvodu naplnění kapacity porodního sálu a oddělení šestinedělí registrovanými pacientkami, nebude pacientka k porodu přijata, ale po domluvě převezena na spolupracující porodnické pracoviště.
  • Registrace není omezena bydlištěm těhotné a zaznamenává se do těhotenské průkazky.
  • Osobní účast rodičky není nutná, registraci může provést pověřená osoba.
  • Pro akutní stavy, transport in utero a samoplátkyně se stávající pravidla nemění.
  • Pokud připadne registrační den na státní svátek, registrace odpadá.

Napsáno

PorodnicePraha

Milujeme mimina...