Ve 34. týdnu těhotenství kontaktují v době od 7.00 do 14:30 hod. poradnu pro těhotné na tel. 224 96 7401 kdy nahlásí:

 • termín svého porodu
 • datum poslední návštěvy u svého ošetřujícího gynekologa,zdali jsou  pro Covid-19 v karanténě,
 • zdali jsou  pro Covid-19 pozitivní
 • zda byly v posledních dvou týdnech v zahraničí, pokud ano, tak kde

Pokud těhotná žena má:

 • obtíže s dýcháním
 • vyšší teplotu
 • kašel
 • nebo je nově v karanténě,

pak kontaktuje v době od 7:00 do 14:30 hod. poradnu pro těhotné na tel. 224 96 7403

Pro dotazy těhotných týkající se COVID-19 byla nově zřízena
LINKA 24, je nepřetržitě k dispozici 24 hod. denně na tel. 607 081 319

Organizační pokyny:

 1. vstup do budovy porodnice je možný pouze v ústenkách (rouškách) a na nezbytně dlouhou dobu
 2. do odvolání není povolena přítomnost otce a jiného doprovodu u porodu – těhotná žena bude z vyhrazeného místa (u recepce kliniky) našim personálem převedena na porodní sál a doprovod okamžitě opouští budovu.
 3. doprovod na ultrazvukové pracoviště je možný pouze u rizikových těhotných (hypertenze, preeklampsie, diabetes mellitus I. a II. typu)
 4. prosíme otce, případně jiné osoby, aby jako první prostředek pro informace ohledně průběhu porodu využívali soukromý telefon rodící ženy a teprve v případě váznoucí komunikace, volali na pevné linky porodních sálů. DŮLEŽITÉ JE ZNÁT HESLO PRO TELEFONNÍ KOMUNIKACI. (Porodní sál I tel.: 224967400, Porodní sál II tel.: 224967420)
 5. Prosíme, aby si ženy do porodnice přinesly pouze nezbytné věci potřebné k porodu a pro pobyt na oddělení šestinedělí pro sebe a novorozence.
 6. Při odchodu/propuštění matky s novorozencem z porodnice – doprovod předá osobní věci matky určenému pracovníkovi porodnice a vyčká opět na vyhrazeném místě

Mimořádné opatření MZ ČR, které zakazuje přítomnost otce u porodu: Mimořádné opatření MZ ČR

Tyto kroky jsou v současné době nutné pro ochranu zdravotnického personálu a zdraví těhotných žen/matek a novorozenců

Děkujeme za pochopení
lékaři a porodní asistentky
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze