Rizikové těhotenství Podolí

Oddělení rizikového těhotenství – P3 poskytuje lůžkovou péči ženám, jejichž gravidita je zatížena rizikem, nebo jsou-li identifikovány vážné poruchy průběhu těhotenství, které nelze řešit během ambulantní péče. Na oddělení jsou soustředěny též ženy s normálním průběhem gravidity na začátku vlastního porodu (po odtok plodové vody bez děložní činnosti, u počínajících kontrakcí apod.), v případě vyvolávání…

Gynekologicko-porodnické oddělení Thomayerova nemocnice

Porodnické oddělení: Poskytujeme komplexní péči těhotným ženám, ženám s rizikovým těhotenstvím, rodičkám a ženám při spontánních i operačních porodech. Naše oddělení nese titul Baby Friendly Hospital. Velmi úzce spolupracujeme s Laktační ligou založenou v TN. (Baby Friendly Hospital – titul garantuje přátelské prostředí matce a dítěti)