Fakultní nemocnice v Motole poskytuje osobě určené rodičkou možnost účastnit se porodu za následujících podmínek:

1. Rodička písemně souhlasí s přítomností doprovodu při porodu. Rodička má v průběhu porodu právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

2. Doprovod je poučen o pravidlech chování na porodním sále, jeho právech a povinnostech dle provozního řádu a hygienického řádu porodnického pracoviště a souhlasí s jejich dodržováním. Rozsah informací nutných k umožnění přístupu na porodní sál určuje lékař porodnice.

3. Poskytnutí těchto informací a poskytnutí zdravotnického materiálu, potřebného k zajištění dodržení provozního a hygienického řádu porodnického pracoviště, je zpoplatněno částkou, která odpovídá nákladům na ně vynaloženým. Kalkulace nákladů je uvedena níže.

4. Doprovod rodičky je povinen uhradit tuto částku hotově v pokladně nemocnice po absolvování instruktáže, nejpozději však před vstupem na porodní sál.

5. Doprovod je povinen na porodním sále dbát pokynů zdravotnického personálu.

728x90