Pokud jste odeslána na porodní sál nebo je předpoklad, že u Vás začíná porod, dostavte se co nejrychleji do 4. patra k příjmu porodního sálu. Zde budete přijata porodní asistentkou a porodníkem a bude rozhodnuto o dalším postupu. Dle stavu budete přijata buď na porodní sál nebo oddělení rizikového těhotenství (P3) nebo se může jednat o situaci, kdy hospitalizace ještě není nutná a budete odeslána s poučením domů.


Jste-li přijata na porodní sál, budete následně umístěna na porodní pokoj, kde Vás převezme porodní asistentka, s níž budete v kontaktu až do doby, než budete přeložena na jiné oddělení (nejčastěji na oddělení šestinedělí). Podrobněji viz informace o hospitalizaci.

Na porodním pokoji můžete být se svým doprovodem – Podrobnější informace viz Smlouva o péči o zdraví (RTF), Vzorový porodní plán (PDF) a Vnitřní řád (PDF). Na porodním sále budou pravidelně kontrolovány ozvy plodu, prováděn CTG monitoring a v průběhu porodu i nezbytná vaginální vyšetření. V případě, že bude nutné okamžité ukončení těhotenství (císařský řez), lze tento operační výkon uskutečnit na operačním sále, který je součástí porodního sálu.

Po spontánním porodu (není-li zdravotní komplikace), je možné setrvat až 120 minut na porodním pokoji společně s Vaším novorozencem i doprovodem.

Po uvedených 2 hodinách od spontánního porodu plodu jste převezena na oddělení šestinedělí.