Jednotlivá oddělení ÚPMD nabízí pacientkám možnost ubytování v 19 nadstandardních pokojích. Jedná se o tato oddělení.

Vybavení nadstandardních pokojů

Všechny nadstandardní pokoje mají vždy následující vybavení:

  • lůžko pro pacientku
  • možnost přespání pro doprovod (samostatné lůžko, nebo rozkládací pohovka (křeslo))
  • samostatné WC
  • sprcha
  • TV přijímač
  • chladnička
  • varná konvice
  • telefon pro oblast Praha (vyúčtovává se zvlášť)

Návštěvní hodiny

Na nadstandardních pokojích jsou návštěvy časově neomezené (na rozdíl od ostatních pokojů).

Strava

Pro všechny pacienty je zajištěna standardní nemocniční strava (snídaně, oběd, odpolední svačina, večeře). Mimo to si lze objednat nadstandardní stravu dle jídelního lístku (na všech zmíněných odděleních). Doprovod si hradí stravu zvlášť (buď levnější standard, nebo nadstandard). Ceny dle jídelních lístků. Kuchyně je schopna vyhovět nejrůznějším stravovacím návykům (diety, vegetariánská strava apod.).

Péče

Na nadstandardních pokojích je poskytována komplexní péče na vysoké odborné úrovni (lékaři, porodní asistentky, dětské sestry) – její kvalita je stejná, jako je na standardních pokojích.

Na vybraných odděleních (P1, P4, P2 – 4 pokoje z 11) je zajištěna nově zavedená sdružená péče o matku a dítě jednou všestranně specializovanou sestrou.

Péče je zajišťována s maximálním ohledem na pacientky tak, aby byla co nejvíce osobní a zároveň komplexní.

Objednávky

Nadstandardní pokoj nelze z provozních a kapacitních důvodů dlouhodobě (s delším předstihem) bezplatně rezervovat (blokovat prázdné pokoje). Je však možné při vlastním příjmu na porodní sál vyjádřit zájem o pobyt na nadstandardním pokoji – žadatel je pak zařazen do aktuálního pořadníku a jeho poptávka je během hospitalizace podle aktuální situace (dle obsazenosti pokojů) uspokojena v pořadí, ve kterém byl zájem projeven.

Samozřejmě je možné si i prázdný nadstandardní pokoj přímo pronajmout, v tomto případě je od okamžiku objednávky hrazena plná cena i za dobu, kdy je nadstandardní pokoj pacientem nevyužitý.

Platba

Platby za nadstandardní pokoj jsou vždy zálohové: při pronájmu pokoje je třeba uhradit zálohu 4 000,- Kč do pokladny ÚPMD. Po ukončení hospitalizace (pobytu) je vystaven celkový účet s doplatkem (eventuálním vrácením přeplatku). Platbu je třeba vyrovnat do 24 hodin. Úhradu je možné uskutečnit v hotovosti nebo kartou v pokladně ústavu vždy do 14.00 všedního dne. Po 14.00 a během víkendu lze platit pouze platební kartou na ambulanci gynekologie.

Propouštění (ukončení hospitalizace)

Po propuštění lékařem je nutné nadstandardní pokoj vyklidit do 12.00 hodin. Po této době je nutné zaplatit kromě pobytu ještě penále v částce 50% ceny pokoje/den.