Jednotlivé ambulance v ÚPMD Podolí a jejich ordinační hodiny.

Gynekologické ambulance

AMBULANCE PO ÚT ST ČT
všeobecná 08.00 – 14.00 řádný provoz, pohotovost 24 hodin denně
onkologická 10.00 – 14.00 09.00 – 15.30 08.00 – 14.00 08.30 – 13.00
endoskopická 08.00 – 14.00 09.00 – 13.00 08.30 – 12.00
urogynekologická denně po předchozí domluvě na tel.: 296 511 384
léčba sterility IVF program
endokrinologická 09.00 – 12.30 10.00 – 13.00
ultrazvuková 08.30 – 14.00 08.30 – 14.00 08.30 – 14.00 08.30 – 14.00 08.30 – 14.00
CTN 08.00 – 12.00
perineální 07.30 – 14.00
léčba endometriózy 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00
myomová poradna 10.00 – 14.00
senologická 08.00 – 14.00 14.00 – 16.00
kolposkopická 08.00 – 14.00 09.00 – 14.00 08.30 – 14.00 09.00 – 13.00

Prenatální ambulance

AMBULANCE PO ÚT ST ČT
prenatální ambulance 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
oddělení prenatální diagnostiky – ultrazvukové pracoviště 07.30 – 14.00 07.30 – 14.00 07.30 – 14.00 07.30 – 14.00 07.30 – 14.00
3D ultrazvuky 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00
genetická ambulance
MUDr. Renata Alánová
09.00 – 14.00 09.00 – 14.00 09.00 – 14.00

Specializované pediatrické ambulance

AMBULANCE PO ÚT ST ČT
alergologie, imunologie a pneumologie 08.00 – 12.00 08.00 – 12.00
ambulance vývojové neurologie 09.00 – 12.00 09.00 – 12.00
neurofyziologie 08.30 – 12.00, 13.00 – 14.30
dětská rehabilitace 08.30 – 11.30, 12.00 – 15.00

Ostatní ambulance

AMBULANCE PO ÚT ST ČT
diabetologická poradna
MUDr. Kateřina Andělová
08.30 – 14.30 08.30 – 14.30 12.30 – 16.30 08.30 – 14.00
endokrinologická poradna
MUDr. Pavla Kalousková
09.00 – 12.00
interní ambulance
MUDr. Šárka Pospíchalová
10.00 – 12.30 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 10.00 – 12.30 11.00 – 12.30, 13.00 – 14.00 10.00 – 13.00
ambulance praktického lékaře
MUDr. Šárka Pospíchalová
08.00 – 10.00, 13.00 – 14.30 08.00 – 11.00 08.00 – 10.00, 13.00 – 14.30 08.00 – 11.00 08.00 – 10.00
všeobecná ultrazvuková diagnostika
MUDr. Blanka Drvoštěpová
07.30 – 14.45 07.30 – 14.45 07.30 – 14.45 07.30 – 14.45 07.30 – 14.30
radiodiagnostika
MUDr. Blanka Drvoštěpová
07.00 – 15.00 07.00 – 15.00 07.00 – 15.00 07.00 – 15.00 07.00 – 14.30
klinický psycholog
PhDr. Lenka Emrová
10.00 – 14.00 09.00 – 13.00