Category: Bulovka

Porodnice Na Bulovce

 

Kompletní a aktuální informace o porodech Na Bulovce – těhotenské poradny, vyšetření, registrace k porodu, porodní sály, poporodní péče.

Plánované uzávěry porodních sálů 2020

Letos vám opět poskytujeme seznam plánovaných uzávěrů porodních sálů pražských porodnic. Tyto uzávěry jsou nutné z hlediska údržby a provozu, jednotlivé porodnice je plánují společně tak, aby se uzávěry nepřekrývaly. Zároveň sledujte náš web i ohledně informací související s výskytem viru Covid 19 a jak toto ovlivňuje registrace k porodu.