Projekt vybudování Centra fetální medicíny byl podpořen prostřednictvím Operačního programu Praha pro konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Samotné Centrum fetální medicíny Ústavu pro péči o matku a dítě bylo slavnostně otevřeno v červenci 2012 a jeho cílem je provádění nitroděložních operačních výkonů ve spolupráci s jedním z největších evropských center v univerzitní nemocnici v belgickém Leuvenu.


V tomto centru se ročně koncentrují stovky nitroděložních operací. Odborným patronem projektu a současně garantem kvality výuky našeho centra je profesor Jan Deprest, vedoucí belgického centra. Možnost této spolupráce a neustálé konzultace se osvědčila jako klíčová z hlediska úspěšnosti námi prováděných nitroděložních operačních výkonů, jejichž výsledky jsou srovnatelné s evropskými pracovišti s mnohaletými zkušenostmi.

Výsledky našeho pracoviště

Za první rok působení našeho centra jsme provedli 24, převážně laserových nitroděložních operací, nejčastěji z důvodů transfůzního syndromu a selektivní růstové retardace u vícečetných těhotenství. Ojedinělé komplikované případy jsme pro maximální bezpečnost pro matku i plody měli možnost transportovat a řešit se spolupracujícím centrem v Leuvenu za asistence našich lékařů.

Naše výsledky z hlediska úmrtnosti a nemocnosti dětí v souvislosti s operačními výkony jsou srovnatelné se světovými centry zabývající se dlouhodobě touto problematikou a byly opakovaně na konferencích prezentovány. Samozřejmostí je špičková následná kontinuální neonatologická péče našich pediatrů a úzká spolupráce našeho týmu s rodiči. Výsledkem je 34 narozených dětí bez významného psychomotorického postižení, jejichž naděje na přežití bez provedení nitroděložní operace by byla velmi malá.

Budoucnost našeho centra

S dalším rozvojem centra fetální medicíny plánujeme rozšíření spektra operačních výkonů o řešení dalších operačních technik u vrozených vývojových vad plodů v časných stádiích těhotenství. Klíčem a předpokladem udržení dosavadních výsledků a vysokého standardu našeho centra je pokračující spolupráce s vyspělými evropskými centry, důsledná analýza jednotlivých případů a kontinuální vzdělávání lékařů v rámci publikační činnosti spolu s aktivní účastí na odborných českých i zahraničních konferencích.
Prohlížením této stránky souhlasíte s použitím cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close