Projekt vybudování Centra fetální medicíny byl podpořen prostřednictvím Operačního programu Praha pro konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Samotné Centrum fetální medicíny Ústavu pro péči o matku a dítě bylo slavnostně otevřeno v červenci 2012 a jeho cílem je provádění nitroděložních operačních výkonů ve spolupráci s jedním z největších evropských center v univerzitní nemocnici v belgickém Leuvenu.


V tomto centru se ročně koncentrují stovky nitroděložních operací. Odborným patronem projektu a současně garantem kvality výuky našeho centra je profesor Jan Deprest, vedoucí belgického centra. Možnost této spolupráce a neustálé konzultace se osvědčila jako klíčová z hlediska úspěšnosti námi prováděných nitroděložních operačních výkonů, jejichž výsledky jsou srovnatelné s evropskými pracovišti s mnohaletými zkušenostmi.

Výsledky našeho pracoviště

Za první rok působení našeho centra jsme provedli 24, převážně laserových nitroděložních operací, nejčastěji z důvodů transfůzního syndromu a selektivní růstové retardace u vícečetných těhotenství. Ojedinělé komplikované případy jsme pro maximální bezpečnost pro matku i plody měli možnost transportovat a řešit se spolupracujícím centrem v Leuvenu za asistence našich lékařů.

Naše výsledky z hlediska úmrtnosti a nemocnosti dětí v souvislosti s operačními výkony jsou srovnatelné se světovými centry zabývající se dlouhodobě touto problematikou a byly opakovaně na konferencích prezentovány. Samozřejmostí je špičková následná kontinuální neonatologická péče našich pediatrů a úzká spolupráce našeho týmu s rodiči. Výsledkem je 34 narozených dětí bez významného psychomotorického postižení, jejichž naděje na přežití bez provedení nitroděložní operace by byla velmi malá.

Budoucnost našeho centra

S dalším rozvojem centra fetální medicíny plánujeme rozšíření spektra operačních výkonů o řešení dalších operačních technik u vrozených vývojových vad plodů v časných stádiích těhotenství. Klíčem a předpokladem udržení dosavadních výsledků a vysokého standardu našeho centra je pokračující spolupráce s vyspělými evropskými centry, důsledná analýza jednotlivých případů a kontinuální vzdělávání lékařů v rámci publikační činnosti spolu s aktivní účastí na odborných českých i zahraničních konferencích.