Pediatrické – neonatologické pracoviště logicky navazuje na péči o těhotnou ženu a porodnickou péči. Kromě běžné péče o fyziologické novorozence se zabývá péčí, která souvisí s koncentrací patologických těhotenství do Centra fetální medicíny ÚPMD do ÚPMD ze všech regionů České republiky.

Na pracovištích novorozenecké intenzivní péče se koncentrují novorozenci o nízké porodní hmotnosti, novorozenci se selhávajícími vitálními funkcemi, kteří vyžadují speciální diagnostické a léčebné postupy.

Spektrum poskytované peče

  • péče o novorozence velmi nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti
  • péče o nezralé novorozence
  • péče o novorozence s vrozenými vývojovými vadami
  • péče o kriticky nemocné novorozence se selhávajícími vitálními funkcemi
  • péče o donošené fyziologické novorozence
  • Oddělení neonatologického pracoviště

Oddělení NEO-RES a NEO-JIP – resuscitační a intenzivní péče
Oddělení NEO-IMP1 a NEO-IMP2- intermediární péče
Oddělení NEO1, NEO2, NEO4 – novorozenecká oddělení
Odborné dětské ambulance
Mléčná banka
Lůžková část novorozeneckého pracoviště

Neonatologické pracoviště odpovídá požadavkům systému diferencované péče o novorozence a je členěno na následující oddělení:

Oddělení anesteziologicko-resuscitační péče (NEO-RES), které disponuje 16 lůžky určenými pro kriticky nemocné novorozence se selhávajícími vitálními funkcemi a využívající vedle standardních metod péče další výjimečné metodiky (nekonvenční způsoby umělé plicní ventilace, řízená hypotermie).

Oddělení jednotky intenzivní péče (NEO-JIP) s 8 lůžky navazuje na péči resuscitační s možností dlouhodobé ventilační podpory.

Oddělení intermediární péče (NEO-IMP1 a NEO-IMP2) s oddělením rooming-in pro nedonošené novorozence a novorozence propuštěné z intenzivní péče disponuje celkem 36 lůžky. Koncentruje lehce nezralé novorozence, donošené novorozence s mírnými poruchami poporodní adaptace a pacienty s těžšími formami novorozenecké žloutenky.

Oddělení fyziologických novorozenců (NEO1, NEO2, NEO4) (celkem 60 lůžek) poskytuje péči donošeným novorozencům podle výběru matky formou úplného rooming-in, denního rooming-in a oddělené péče o novorozence. Základní filozofií oddělení je maximální spokojenost matky a novorozence. Oddělení dále poskytují služby v nadstandardních pokojích s rozšířenými hotelovými službami a s možností ubytování otců nebo jiných příbuzných.

Ambulantní část novorozeneckého pracoviště

Poskytuje specializovanou péči vybraným rizikovým novorozencům a navazuje na část lůžkovou. Odborné ambulance jsou zaměřeny na problematiku vývojové neurologie, psychologie, neurofyziologie a rehabilitace.

Výsledky péče o novorozence

V péči o donošené a nedonošené novorozence, novorozence s vrozenými vývojovými vadami a kriticky nemocné novorozence dosahuje neonatologické pracoviště dlouhodobě výsledky srovnatelné s vyspělými světovými centry. Výsledky péče o novorozence jsou pravidelně publikovány v odborném tisku. Novorozenecké oddělení je vysoce hodnoceno i veřejností v českých médiích.

Administrativa

Ivana Haráková
Alice Pešulová
telefon: 296 511 558