Pediatrické – neonatologické pracoviště logicky navazuje na péči o těhotnou ženu a porodnickou péči. Kromě běžné péče o fyziologické novorozence se zabývá péčí, která souvisí s koncentrací patologických těhotenství do Centra fetální medicíny ÚPMD do ÚPMD ze všech regionů České republiky.

Na pracovištích novorozenecké intenzivní péče se koncentrují novorozenci o nízké porodní hmotnosti, novorozenci se selhávajícími vitálními funkcemi, kteří vyžadují speciální diagnostické a léčebné postupy.
Spektrum poskytované peče

  • péče o novorozence velmi nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti
  • péče o nezralé novorozence
  • péče o novorozence s vrozenými vývojovými vadami
  • péče o kriticky nemocné novorozence se selhávajícími vitálními funkcemi
  • péče o donošené fyziologické novorozence
  • Oddělení neonatologického pracoviště

Oddělení NEO-RES a NEO-JIP – resuscitační a intenzivní péče
Oddělení NEO-IMP1 a NEO-IMP2- intermediární péče
Oddělení NEO1, NEO2, NEO4 – novorozenecká oddělení
Odborné dětské ambulance
Mléčná banka
Lůžková část novorozeneckého pracoviště

Neonatologické pracoviště odpovídá požadavkům systému diferencované péče o novorozence a je členěno na následující oddělení:

Oddělení anesteziologicko-resuscitační péče (NEO-RES), které disponuje 16 lůžky určenými pro kriticky nemocné novorozence se selhávajícími vitálními funkcemi a využívající vedle standardních metod péče další výjimečné metodiky (nekonvenční způsoby umělé plicní ventilace, řízená hypotermie).

Oddělení jednotky intenzivní péče (NEO-JIP) s 8 lůžky navazuje na péči resuscitační s možností dlouhodobé ventilační podpory.

Oddělení intermediární péče (NEO-IMP1 a NEO-IMP2) s oddělením rooming-in pro nedonošené novorozence a novorozence propuštěné z intenzivní péče disponuje celkem 36 lůžky. Koncentruje lehce nezralé novorozence, donošené novorozence s mírnými poruchami poporodní adaptace a pacienty s těžšími formami novorozenecké žloutenky.

Oddělení fyziologických novorozenců (NEO1, NEO2, NEO4) (celkem 60 lůžek) poskytuje péči donošeným novorozencům podle výběru matky formou úplného rooming-in, denního rooming-in a oddělené péče o novorozence. Základní filozofií oddělení je maximální spokojenost matky a novorozence. Oddělení dále poskytují služby v nadstandardních pokojích s rozšířenými hotelovými službami a s možností ubytování otců nebo jiných příbuzných.

Ambulantní část novorozeneckého pracoviště

Poskytuje specializovanou péči vybraným rizikovým novorozencům a navazuje na část lůžkovou. Odborné ambulance jsou zaměřeny na problematiku vývojové neurologie, psychologie, neurofyziologie a rehabilitace.

Výsledky péče o novorozence

V péči o donošené a nedonošené novorozence, novorozence s vrozenými vývojovými vadami a kriticky nemocné novorozence dosahuje neonatologické pracoviště dlouhodobě výsledky srovnatelné s vyspělými světovými centry. Výsledky péče o novorozence jsou pravidelně publikovány v odborném tisku. Novorozenecké oddělení je vysoce hodnoceno i veřejností v českých médiích.

Administrativa

Ivana Haráková
Alice Pešulová
telefon: 296 511 558


Prohlížením této stránky souhlasíte s použitím cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close