Vítejte na neonatologickém oddělení Gynekologicko – porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Naše neonatologické oddělení poskytuje komplexní péči o novorozence v prvních hodinách, dnech a týdnech po porodu.Převážnou část našich dětských klientů tvoří novorozenci narození přímo na klinice. Druhou skupinou jsou novorozenci, narození mimo naší kliniku, kteří jsou k nám transportovaní z důvodu požadavku poskytnutí specializované péče.

Cílem naší péče o novorozence je poskytovat vysoce kvalifikovanou a nejlepší možnou péči o novorozence, matku a jejich blízké. Péče o novorozence je poskytována kvalifikovaným zdravotnickým personálem, který pokračuje v kontinuálním vzdělávání v oblasti svých kompetencí. Právě proto a kvůli spolupráci s ostatními neonatologickými pracovišti v České Republice i v zahraničí jsme schopni poskytovat péči, která splňuje národní i mezinárodní standardy kvality péče o novorozence.

Dětský úsek na porodních sálech

Dětské úseky na obou porodních sálech zajišťují péči o Vaše novorozené miminko v prvních minutách až hodinách po porodu. Naše dětské sestry a porodní asistentky mají dlouhodobé zkušenosti s ošetřováním novorozenců a snaží se poskytnout všem novorozencům co nejideálnější podmínky pro bezproblémovou adaptaci na prostředí mimo dělohu s ohledem na jejich a Vaše individuální potřeby.

Péče o novorozence na porodním sále bezprostředně po porodu

Pokud to Váš stav i stav Vašeho miminka dovoluje, bude Vám dítě bezprostředně po porodu položeno na Vaše bříško a následně hrudník (kůží na kůži – angl. bonding). Miminko bude zlehka osušeno a pro lepší tepelný komfort budete oba přikryti přikrývkou. V tuto chvíli máte možnost přivítat se se svým miminkem a poprvé se ho dotknout a pohladit jej. Současně proběhne i identifikační označení Vašeho miminka, kterému bude na ručičku připevněno stejné číslo, které máte na ruce připevněné Vy, a které je po celou dobu Vašeho pobytu v porodnici vyhrazeno pouze Vám dvěma (ev. třem… apod., v případě vícečetných těhotenství). Po té bude Vaše dítě na krátkou chvíli v přítomnosti Vašeho partnera odneseno na ošetření do výhřevného lůžka, kde proběhne první vyšetření miminka a druhé identifikační označení miminka pomocí identifikačního štítku se jménem a datem narození, připevněného také na jeho ručičku. Třetím identifikačním označením je napsání identifikačního čísla na hrudník dítěte. Váš partner nebo porodní doprovod, který může být přítomen po celou dobu ošetření dítěte má možnost vytvořit první fotografie nového člena Vaší rodiny.