Novorozenecké oddělení gynekologicko-porodnické kliniky FNKV poskytuje v plném rozsahu péči fyziologickým novorozencům a novorozencům lehce nedonošeným narozeným po 34.týdnu těhotenství, s lehkou nebo středně závažnou poruchou poporodní adaptace, kteří nevyžadují umělou plicní ventilaci.

Důraz je kladen na péči, která plně respektuje fyziologická hlediska vývoje plodu a novorozence, podporu prolaktačního programu a maximální snahu o udržení těsného kontaktu matka-dítě. Dítě je ošetřováno společně s matkou jakmile to stav obou dovolí (rooming-in). Podpora přirozeného způsobu výživy začíná časným přiložením k prsu na porodním sále a pokračuje na oddělení dodržováním a prosazováním zásad Společného prohlášení WHO/UNICEF o ochraně, prosazování a podpoře kojení. Výsledkem bylo více jak 90% novorozenců, kteří byli v době propuštění z naší porodnice plně kojení. Při podezření na vrozenou vývojovou vadu či jiné komplikace disponuje oddělení vyšetřovacími metodami u lůžka (ultrazvukové vyšetření srdce, mozku a ledvin, röntgen ), které umožňují jejich časnou diagnostiku a léčbu. Mezioborová spolupráce s ostatními obory rozšiřuje a zkvalitňuje péči o naše novorozence (ortoped, oční specialista, dětský chirurg, dětský kardiolog, genetik). Samozřejmostí je možnost přítomnosti otce či jiné blízké osoby u porodu. V rámci předporodní přípravy probíhají na oddělení kurzy pro nastávající rodiče, kde kromě informací o porodu a průběhu na novorozeneckém oddělení, dostávající budoucí rodiče možnost prohlédnout si oddělení a diskutovat problémy, které je zajímají.

Novorozenecký box

V návaznosti na další sledování novorozenců po propuštění z porodnice zajišťuje oddělení ve spolupráci s příslušnými specialisty v rámci FNKV řadu specializovaných služeb (ortopedické sledování vývoje kyčlí včetně ultrazvukového vyšetření, screeningové ultrazvukové vyšetření ledvin, sledování novorozenců s podezřením na obstrukci slzných cest a jiných očních komplikací na dětské ambulanci Oční kliniky, sledování v dětské kardiologické ambulanci u novorozenců s diagnostikovanou srdeční vadou nebo poruchou srdečního rytmu).

Prohlížením této stránky souhlasíte s použitím cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close