Ambulance poskytuje péči těhotným s fyziologickým i rizikovým průběhem těhotenství. Péče o riziková těhotenství je poskytována na doporučení stávajícího ošetřujícího lékaře gynekologa, či jiného odborného lékaře podle zdravotních problémů komplikujících průběh těhotenství, a to kdykoliv dle potřeby, akutní péči poskytujeme bez doporučení.


Péče o fyziologická těhotenství je poskytována od cca 36. týdne těhotenství, kdy je pacientka předána ošetřujícím gynekologem do naší péče.
Pokud pacientka upřednostňuje kontroly u svého gynekologa až do porodu, a jeho technické zázemí toto umožňuje, je to možné, prosíme však absolvovat jednu návštěvu v naší prenatální poradně ve 36. týdnu těhotenství. Tato návštěva je určena pro sepsání a zkompletování dokumentace a pro poskytnutí dokumentů potřebných k porodu.

Co je potřeba učinit pro poskytování prenatální ambulantní péče v ÚPMD:

  1. Zaregistrovat se včas v kartotéce ÚPMD
  2. Teprve po provedení registrace bude možné se objednat do těhotenské ambulance, a to hned po registraci bude-li třeba, či později – dle potřeby těhotné, či dle doporučení a předání do péče ošetřujícím lékařem.

Objednání:

  • telefonicky na č.: 296 511 232, 296 511 424, 296 511 411, 296 511 455, 296 511 456 v pracovní dny 08.00 – 15.00 hod, nejvhodnější doba na objednání je mezi 13.00 a 15.00 hod.
  • objednání je možné i osobně každý všední den mezi 08.00 a 15.00 hod., najdete nás v 1. patře – prenatální ambulance – recepce.

Doporučujeme, aby si těhotné s sebou k vyšetření přinesly těhotenskou průkazku a veškeré zdravotnické záznamy, které mají vztah jak k jejich zdravotnímu stavu, tak i k současné graviditě. K plánovanému vyšetření pak ještě ranní moč a k předání do péče doklad KS (krevní skupina+ Rh faktor, stačí kopie). Součástí vyšetření v některých případech může být ultrasonografické či kardiotokografické vyšetření (monitor), které koordinujeme ve spolupráci s příslušnými pracovišti.