Profil pracoviště

Naše prenatální ambulance poskytuje péči těhotným s fyziologickým i s rizikovým průběhem těhotenství.
Péče o fyziologická těhotenství je poskytována ženám od ukončeného 36. týdne těhotenství, kdy je předána ošetřujícím gynekologem do naší péče.


Péče o riziková těhotenství je poskytována kdykoliv dle potřeby, vždy s doporučením ošetřujícího gynekologa či jiného odborného lékaře a dle zdravotních problémů komplikující průběh těhotenství. Akutní péče je poskytována bez doporučení a předešlého objednání.

V případě, že je těhotné nabídnuta péče ošetřujícím gynekologem až do termínu porodu, prosíme absolvovat jednu návštěvu v naší prenatální ambulanci po ukončeném 36. týdnu těhotenství z důvodu sepsání a zkompletování dokumentace potřebné k porodu – podrobně bude těhotná poučena ošetřujícím gynekologem před odesláním.


Preferujeme pravidelné obsazení ambulancí (lékařem a porodní asistentkou) – tzn., že se o konkrétní těhotnou ženu stará stejný lékař, nebo porodní asistentka – pro zajištění kontinuity péče.
I zde je však nutné počítat s určitými výjimkami, které souvisí s dalšími povinnostmi lékařů.,
Naše ambulance jsou rozděleny na ambulance pro ženy s fyziologickým těhotenstvím a s rizikovým těhotenstvím, mezi které je zařazena i specializovaná ambulance zaměřená např. na těhotné s diagnosou roztroušená sklerosa, diabetes mellitus, či některá autoimunitní onemocnění.

Jsme první pražskou porodnicí, která umožňuje poskytovat péči o fyziologické těhotné zkušenými porodními asistentkami. Péče porodní asistentky probíhá od ukončeného 36. týdne těhotenství až do termínu porodu. Péče zahrnuje nejen vyšetření, ale i psychoprofylaxi a přípravu těhotné na porod. V případě porodního přání i jeho konzultace. Jedná se zpravidla až o druhou návštěvu a to vždy po předchozí vzájemné domluvě mezi těhotnou a lékařem. Možnost předporodní péče u porodních asistentek mají u nás ženy již několikátým rokem a stále více a více tuto možnost využívají. Porodní asistentky, které poskytují tuto péči, působí současně i na porodním sále.


V zájmu nastavení pravidel a předcházení jakýmkoli nedorozuměním během porodu a pobytu v naší porodnici sjednáváme Smlouvu o péči o zdraví (RTF). Rovněž jsme upravili Vnitřní řád (PDF) a v případě zájmu jsme připravili Vzorový porodní plán (PDF). Všechny tyto dokumenty jsou připraveny za účelem klidného průběhu porodu a celého pobytu v naší porodnici v souladu s osobními představami těhotných žen. Se zněním dokumentů se můžete seznámit na našich stránkách.

Objednání do prenatální poradny Podolí

  • telefonicky v pracovní dny mezi 13.00 a 14.30 hod. na telefonním čísle: 296 511 232, 296 511 411, 296 511 455, 296 511 456. 
  • e-mailem – pište, prosím na e-mailovu adresu prenatalniambulance@upmd.eu, uveďte své telefonní číslo a my Vás budeme kontaktovat.
  • objednání je možné i osobně každý všední den mezi 08.00 a 14.30 hod., najdete nás v 1. patře – prenatální ambulance – recepce.
  • v urgentním případě volejte na recepci prenatální ambulance – telefonní číslo: 296 511 424 (telefonní číslo není určeno k běžnému objednání)

  • Vzhledem k velkému počtu těhotných žen, vytíženosti našich ambulancí i lékařů upozorňujeme na dlouhé čekací doby. Prosíme tedy o Vaší trpělivost. Doba objednání je pouze orientačním časem, je dobou příchodu a přihlášení se u porodní asistentky v recepci prenatální ambulance.


Aktuální dostupnost lékaře může být ovlivněna jeho povinností řešit akutní klinický problém neobjednaných těhotných. Tento stav vyplývá z charakteru ÚPMD jako superkonziliárního pracoviště a centra, které koncentruje riziková těhotenství prakticky bez omezení spádové oblasti.

(Zdroj textu: www.upmd.cz)