Přehledný seznam veškerých tel. kontaktů v porodnici u Apolináře.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

Telefon (ústředna): 224 961 111

E-mail:info@apolinar.cz

Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky:

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
E-mail: alois.martan@vfn.cz

Primář   gynekologicko-porodnické kliniky:  

prim. doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.
Telefon: 224 967 223
E-mail: david.pavlista@vfn.cz

Sekretariát primáře:

Martina Ondřichová
tel.: 224 967 029
E-mail: martina.ondrichova@vfn.cz

Primář neonatologie:

Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
Telefon: 224 967 278
E-mail: richard.plavka@vfn.cz

Vrchní sestra gynekologicko-porodnického úseku:

Hana Rittsteinová
Telefon: 224 967 407
E-mail: hana.rittsteinova@vfn.cz

Vrchní sestra neonatologického úseku:

Bc. Michaela Kolářová
Telefon: 227 967 437
E-mail: michaela.kolarova@vfn.cz

Porodnice, perinatologické centrum

Těhotenská ambulance

Staniční porodní asistentka: Bc. Hana Syrová
Telefon: 224 967 401
Po – čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00, Pá 8.00 – 12.30

 

Porodní sál č.1

Vedoucí lékař: as. MUDr. Vratislav Krejčí
Staniční porodní asistentka: Mgr. Michaela Fialová
Zástupkyně staniční porodní asistentky: Eva Smejkalová

Porodní sál č.2

Vedoucí lékař: as. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.
Staniční porodní asistentka: Mgr. Michaela Fialová
Zástupkyně staniční porodní asistentky: Eva Smejkalová

Oddělení rizikového těhotenství – chodba P2

Vedoucí lékař: as. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.
Staniční porodní asistentka: Iva Schafferová
Návštěvní hodiny: denně 13.00-19.00

Oddělení šestinedělí – chodba P1

Vedoucí lékař: as. MUDr. Tomáš Koleška
Staniční porodní asistentka: Anna Zachrlová
Návštěvní hodiny: denně 13.00-19.00

Oddělení šestinedělí – chodba P3

Vedoucí lékař: as. MUDr. Tomáš Koleška
Staniční porodní asistentka: Regina Ondráčková
Návštěvní hodiny: denně 13.00-19.00

Porodnická jednotka intenzivní péče – chodba P5

Vedoucí lékař: as. MUDr. Vratislav Krejčí
Staniční porodní asistentka: Bc. Hana Syrová

Oddělení šestinedělí – chodba P15

Vedoucí lékař: as. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Staniční porodní asistentka: Blanka Živnůstková
Návštěvní hodiny: denně 13.00-19.00

 

Primář neonatologie:

Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
tel.: 224 967 278
e-mail: richard.plavka@vfn.cz

Oddělení fyziologických novorozenců – chodby P1, P3, P15

Vedoucí lékař: MUDr. Miloš Zapadlo, CSc.
Staniční sestra P1 – Kateřina Procházková
Staniční sestra P3 – Zuzana Heranová
Staniční sestra P15 – Věra Křivánková

Telefony:
P1 – 224 967 105
P3 – 224 967 523
P15 – 224 967 472

Návštěvní hodiny: 13.00 – 19.00 hod.

 

Gynekologie 

Ambulance gynekologická
Telefon: 224 96 7491

Kartotéka gynekologické ambulance
Telefon: 224 96 7019