FNKV má z bezpečnostních důvodů tři předvolby pro volání z veřejných telefonních sítí (dle přístupu je ovšem hovor tarifikován):+420 29647 xxxx – ze sítě T-mobile+420 26716 xxxx – z pevné sítě O2

+420 72677 xxxx – z mobilní sítě O2, kde xxxx je číslo vnitřní linky.

Např. spojovatelky mají číslo linky 1111, takže se na ně lze dovolat:
+420 29647 1111 nebo +420 26716 1111 nebo +420 72677 1111


V následujících případech můžete použít kteroukoliv z výše uvedených předvoleb:

Sekretářka přednosty kliniky – Dáša Henslová: +420 26716 2368, fax: +420 267 313 391
Kancelář kliniky: linka 2369    e-mail: 
gynsec@fnkv.cz
Recepce, objednávání: +420 26716 3293 (NON-STOP)

 Ambulantní trakt  +420 26716 3293
 Oddělení porodnické  +420 26716 2364
 Porodní sál  +420 29647 2738
 Novorozenecké oddělení  +420 26716 2735
 Oddělení standardní gynekologie  +420 26716 2363
 Jednotka intenzivní péče  – JIP  +420 26716 2303