Proč jsme nuceni regulovat péči o těhotné aneb každý proces má maximální kapacitu, porodnice není výjimkou.

V budově naší gynekologicko-porodnické kliniky je 59 lůžek pro matky a jejich děti po porodu (tzv. oddělení šestinedělí). Tato budova je památkově chráněna, a proto není možné ze stavebních důvodů rozšiřovat její kapacitu.
Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky je v naší zemi nutné dodržovat pobyt dítěte v porodnici po fyziologickém porodu minimálně 3 dny, resp. 72 hodin.

Vzhledem k tomu, že naše porodnické zařízení je perinatologickým centrem, kde se koncentrují nezávažnější těhotenská rizika a patologie, zejména pak předčasné porody i extrémně nezralých novorozenců, je průměrná délka pobytu novorozenců a jejich matek v naší porodnici 4,9 dne, resp. 118 hodin.

Počtem lůžek a délkou hospitalizace je daná kapacita porodnice.
Kapacita porodnice „U sv. Apolináře“ je 12 porodů denně.

Zájem o služby ovšem vysoce převyšuje lůžkovou kapacitu naší porodnice. Proto jsme nuceni regulovat příjem těhotných žen. Abychom nastávající maminky při výběru porodnice nestresovali těsně před porodem, zavedli jsme poprvé v ČR elektronické přihlášení prostřednictvím Programu předporodní péče (dále také PPP) už ve 14. týdnu těhotenství.

Klíč pro přihlášení do PPP:
Přihlášení pomocí internetu (v 8.00 denně): 8 žen denně
Přihlášení při osobní návštěvě porodnice: 1 žena denně
Denně rezervujeme 3 místa pro případy ohrožení zdraví matky nebo dítěte (bez rezervace).

Poznámka:
Pokud se budoucí maminka z různých důvodů již nemůže přihlásit do Programu předporodní péče v naší porodnici, v Praze a jejím těsném okolím jsou další porodnická zařízení, kde je možnost klidně a bezpečně přivést dítě na svět.

Vedení Perinatologického centra
Gynekologicko-porodnická klinika, 1.lékařské fakulty UK a VFN v Praze

Prohlížením této stránky souhlasíte s použitím cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close