Oddělení rizikového těhotenství – P3 poskytuje lůžkovou péči ženám, jejichž gravidita je zatížena rizikem, nebo jsou-li identifikovány vážné poruchy průběhu těhotenství, které nelze řešit během ambulantní péče. Na oddělení jsou soustředěny též ženy s normálním průběhem gravidity na začátku vlastního porodu (po odtok plodové vody bez děložní činnosti, u počínajících kontrakcí apod.), v případě vyvolávání porodu – před překladem na porodní sál. Pokoje intenzivní péče jsou vybaveny technikou umožňující podrobné monitorování stavu matky i plodu.
Nejčastější riziková těhotenství

Na oddělení jsou hospitalizovány pacientky s širokým spektrem těhotenských poruch, zejména však ženy s hrozícím předčasným porodem, či s předčasným odtokem plodové vody. Dále jsou na lůžku sledovány gravidity ohrožené rizikem předčasného porodu, vícečetná těhotenství, stavy s opakovanými těhotenskými ztrátami v předchorobí, nebo jinak zatíženou porodnickou anamnézou. Hospitalizovány jsou i vážné případy vysokého krevního tlaku v graviditě a preeklampsie. Oddělení pečuje též o těhotné ženy s cukrovkou a jinými endokrinologickými poruchami. Hospitalizovány jsou též případy poruch funkce placenty, pacientky Centra fetální medicíny a také ženy před plánovanými císařskými řezy.

Organizace péče

Po vyřízení administrativních záležitostí je pacientka podle možností co nejdříve uložena na lůžko. Ošetřující sekundární lékař provede přijímací pohovor a vyšetření. Spolu s vedoucím lékařem konzultuje ordinace léků, laboratorní, ultrazvukové a ostatní vyšetření. Péče o nastávající maminky je zajišťována s maximálním ohledem na individuální a zároveň komplexní přístup. Vizitu provádí každý den ráno ošetřující sekundární lékař, jednou týdně je vizita vedoucího oddělení a také vizita primáře porodnického oddělení. Konzultace a vysvětlení dílčích problémů jsou možné kromě vizity kdykoli během celého dne. Návštěvy na oddělení jsou denně v době mezi 13 – 19 hodin, na pokojích intenzivní péče individuálně dle předchozí domluvy s ošetřujícím personálem.

Pokoje

Oddělení P3 disponuje celkovou kapacitou 20 lůžek. Pokoje jsou: 4 dvojlůžkové, 2 třílůžkové a 1 čtyřlůžkový, každý má vlastní sociální zařízení. Zbývající 2 pokoje jsou nadstandardní. Oddělení má příjmovou místnost, vyšetřovnu, samostatnou jídelnu pro pacientky a místnost pro monitorování plodu, tzv. kardiotokografické vyšetření.

Stravování

Pro všechny pacientky existuje možnost výběru nadstandardní stravy podle jídelního lístku, který respektuje i náboženské či vegetariánské stravovací návyky/ za příplatek/. Jinak se klientky stravují podle standardního jídelníčku, který rovněž umožňuje vegetariánskou dietu a je hrazen v rámci zdravotního pojištění.

Prohlížením této stránky souhlasíte s použitím cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close