Oddělení rizikového těhotenství – P3 poskytuje lůžkovou péči ženám, jejichž gravidita je zatížena rizikem, nebo jsou-li identifikovány vážné poruchy průběhu těhotenství, které nelze řešit během ambulantní péče. Na oddělení jsou soustředěny též ženy s normálním průběhem gravidity na začátku vlastního porodu (po odtok plodové vody bez děložní činnosti, u počínajících kontrakcí apod.), v případě vyvolávání porodu – před překladem na porodní sál. Pokoje intenzivní péče jsou vybaveny technikou umožňující podrobné monitorování stavu matky i plodu.
Nejčastější riziková těhotenství

Na oddělení jsou hospitalizovány pacientky s širokým spektrem těhotenských poruch, zejména však ženy s hrozícím předčasným porodem, či s předčasným odtokem plodové vody. Dále jsou na lůžku sledovány gravidity ohrožené rizikem předčasného porodu, vícečetná těhotenství, stavy s opakovanými těhotenskými ztrátami v předchorobí, nebo jinak zatíženou porodnickou anamnézou. Hospitalizovány jsou i vážné případy vysokého krevního tlaku v graviditě a preeklampsie. Oddělení pečuje též o těhotné ženy s cukrovkou a jinými endokrinologickými poruchami. Hospitalizovány jsou též případy poruch funkce placenty, pacientky Centra fetální medicíny a také ženy před plánovanými císařskými řezy.

Organizace péče

Po vyřízení administrativních záležitostí je pacientka podle možností co nejdříve uložena na lůžko. Ošetřující sekundární lékař provede přijímací pohovor a vyšetření. Spolu s vedoucím lékařem konzultuje ordinace léků, laboratorní, ultrazvukové a ostatní vyšetření. Péče o nastávající maminky je zajišťována s maximálním ohledem na individuální a zároveň komplexní přístup. Vizitu provádí každý den ráno ošetřující sekundární lékař, jednou týdně je vizita vedoucího oddělení a také vizita primáře porodnického oddělení. Konzultace a vysvětlení dílčích problémů jsou možné kromě vizity kdykoli během celého dne. Návštěvy na oddělení jsou denně v době mezi 13 – 19 hodin, na pokojích intenzivní péče individuálně dle předchozí domluvy s ošetřujícím personálem.

Pokoje

Oddělení P3 disponuje celkovou kapacitou 20 lůžek. Pokoje jsou: 4 dvojlůžkové, 2 třílůžkové a 1 čtyřlůžkový, každý má vlastní sociální zařízení. Zbývající 2 pokoje jsou nadstandardní. Oddělení má příjmovou místnost, vyšetřovnu, samostatnou jídelnu pro pacientky a místnost pro monitorování plodu, tzv. kardiotokografické vyšetření.

Stravování

Pro všechny pacientky existuje možnost výběru nadstandardní stravy podle jídelního lístku, který respektuje i náboženské či vegetariánské stravovací návyky/ za příplatek/. Jinak se klientky stravují podle standardního jídelníčku, který rovněž umožňuje vegetariánskou dietu a je hrazen v rámci zdravotního pojištění.