Centrum prenatální diagnostiky (CPD) Ústavu pro péči o matku a dítě s dlouholetou tradicí podstoupilo zásadní rekonstrukci oddělení, včetně technické modernizace. Došlo
k moderním úpravám dispozic vyšetřoven, zákrokového sálku, prostor pro personál a hygienického zázemí, včetně současného moderního technologického vybavení rekonstruovaných prostor.

Díky kontinuálnímu vzdělávání lékařů a více než 17 tisíci UZ vyšetřeními ročně, je více než 75% záchytnost vrozených genetických a morfologických vad již na konci prvního trimestru.

U každé těhotné podstupující prvotrimestrální screening (vyhledávací test pro Downův syndrom a nejčastější hrubé morfologické odchylky) probíhá kalkulace rizika pro nejčastější onemocnění v těhotenství – preeklampsii, poruchy růstu plodu, a předčasného porodu. Kromě prvotrimestrálních screeningových vyšetření se na pracovišti provádějí taktéž veškerá screeningová (vyhledávací) vyšetření ve druhém a třetím trimestru včetně centralizace komplikovaných případů.

Mezi tyto diagnózy patří především těhotenství s poruchami růstu plodu, spektrum vrozených morfologických i genetických vývojových vad, anemizace plodu, veškeré komplikace vícečetných těhotenství, apod. Nespornou součástí je okamžitá návaznost oddělení genetické diagnostiky s prováděním celého spektra invazivních intrauterinních výkonů. Patří mezi ně diagnostické a terapeutické odběry plodové vody – aminocentézy, odběr choriových klků placenty, odběry pupečníkové krve – kordocentézy s možností intrauterinní transfůze, redukce vícečetných těhotenství a samozřejmě široké spektrum nitroděložních operačních výkonů v rámci CFM.

Díky fungování CFM, které je jediné fungující pracoviště v České i Slovenské republice pro intrauterinní intervence, se na našem pracovišti zvýšil počet vyšetření jednovaječných dvojčat o 400% a již dlouhodobě se koncentrují plody s bráničními kýlami. Výsledky invazivních vyšetření CPD a intrauterinních intervencí v rámci CFM jsou naprosto srovnatelné se světovou špičkou.
Kromě vyšetření v těhotenství probíhá na našem pracovišti klasická gynekologická ultrazvuková diagnostika včetně superkonziliárních vyšetření jako jsou například hluboká pánevní endometrióza, kompletní spektrum onkogynekologických onemocnění (pochvy, děložního hrdla, dělohy, vejcovodůa vaječníků), vrozených vývojových vad genitálu a konzultace pacientek s jizvou na děloze po předešlém císařském řezu. V případě diagnózy existuje okamžitá návaznost na specializované gynekologické ambulance ÚPMD.
Díky výše zmíněným skutečnostem se Centrum prenatální diagnostiky ÚPMD řadí mezi špičková a moderní pracoviště. Vysoká erudice lékařů centra dává personální podklad k provádění veškerých superkonziliárních vyšetření v gynekologii a porodnictví. Bezkonkurenční je též přímá návaznost Centra prenatální diagnostiky na Centrum fetální medicíny ÚPMD, oddělení péče pro riziková těhotenství a prenatální ambulanci. Nedílnou součástí je vazba na oddělení jednotek intenzivní neonatologické péče v ÚPMD, které zajišťují návaznou zdravotní péči o rizikové novorozence.