Proč jsme nuceni regulovat péči o těhotné – aneb každý proces má maximální kapacitu, porodnice není výjimkou.
V budově naší gynekologicko-porodnické kliniky je 59 lůžek pro matky a jejich děti po porodu (tzv. oddělení šestinedělí). Tato budova je památkově chráněna, a proto není možné ze stavebních důvodů rozšiřovat její kapacitu.

Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky je v naší zemi nutné dodržovat pobyt dítěte v porodnici po fyziologickém porodu minimálně 3 dny, resp. 72 hodin.

Vzhledem k tomu, že naše porodnické zařízení je perinatologickým centrem, kde se koncentrují nezávažnější těhotenská rizika a patologie, zejména pak předčasné porody i extrémně nezralých novorozenců, je průměrná délka pobytu novorozenců a jejich matek v naší porodnici 4,9 dne, resp. 118 hodin.

Počtem lůžek a délkou hospitalizace je daná kapacita porodnice.
Kapacita porodnice „U sv. Apolináře“ je 12 porodů denně.

Zájem o služby ovšem vysoce převyšuje lůžkovou kapacitu naší porodnice. Proto jsme nuceni regulovat příjem těhotných žen. Abychom nastávající maminky při výběru porodnice nestresovali těsně před porodem, zavedli jsme poprvé v ČR elektronické přihlášení prostřednictvím Programu předporodní péče (dále také PPP) už ve 14. týdnu těhotenství.

Klíč pro přihlášení do PPP:
Přihlášení pomocí internetu (v 8.00 denně): 8 žen denně
Přihlášení při osobní návštěvě porodnice: 1 žena denně
Denně rezervujeme 3 místa pro případy ohrožení zdraví matky nebo dítěte (bez rezervace).

Poznámka:
Pokud se budoucí maminka z různých důvodů již nemůže přihlásit do Programu předporodní péče v naší porodnici, v Praze a jejím těsném okolím jsou další porodnická zařízení, kde je možnost klidně a bezpečně přivést dítě na svět.

Vedení Perinatologického centra
Gynekologicko-porodnická klinika, 1.lékařské fakulty UK a VFN v Praze