Pro budoucí maminky

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s tím, co Vás pravděpodobně čeká z pohledu pediatra, pokud se rozhodnete porodit u nás Vaše miminko. Snad tím rozptýlíme Vaše obavy, které jsou naprosto přirozené, a každý člen našeho týmu je chápe a pomůže Vám je přijmout. Proto se nebojte zeptat, nebo požádat o radu.

Novorozenecké oddělení – Thomayerova nemocnice

Novorozenecké oddělení s JIPN je odborným pracovištěm, které poskytuje v prvních dnech po narození péči fyziologickým i rizikovým novorozencům a jejich matkám. Naše porodnice patří dlouhodobě počtem porodů mezi deset největších porodnic v ČR. Pracovní kolektiv tvoří tým 8 lékařů – specialistů na péči o novorozence a 52 dětských sester.

Registrace k porodu – Thomayerova nemocnice

vzhledem k trvalému překračování kapacity naší porodnice jsme nuceni z důvodů zachování vysoké kvality péče o rodičky a novorozence registrovat těhotné ženy k porodu.

Gynekologicko-porodnické oddělení Thomayerova nemocnice

Porodnické oddělení: Poskytujeme komplexní péči těhotným ženám, ženám s rizikovým těhotenstvím, rodičkám a ženám při spontánních i operačních porodech. Naše oddělení nese titul Baby Friendly Hospital. Velmi úzce spolupracujeme s Laktační ligou založenou v TN. (Baby Friendly Hospital – titul garantuje přátelské prostředí matce a dítěti)